telefon równowaga cyfrowa digital wellbeing dzieci

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES NA STRONIE OFFLINEBALANCE.ORG

Poniżej znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies, w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.offlinebalance.org  oraz strony fan page Offline Balance na Facebooku.
Administratorem strony i danych osobowych jest Małgorzata Horakova, prowadząca stronę pod nazwą Offline Balance www.offlinebalance.org.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies możesz skontaktować się z Administratorem, czyli ze mną, poprzez adres email: www.offlinebalance.org

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.offlinebalance.org oraz na stronie fanpage Offline Balance na Facebooku nie będą udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jestem ja, czyli Małgorzata Horakova, prowadząca stronę pod nazwą Gosia Horakova,  www.offlinebalance.org.

Twoje dane osobowe podane w formularzu zapisu na newsletter lub za pomocą kontaktu mailowego będą przetwarzane w celach na jakie wskazują formularze (szczegółowy opis znajdziesz niżej).

Twoje dane osobowe przekazane za pomocą poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie merytoryczne związane z postami blogowymi i treściami na stronie www.

Twoje dane osobowe przekazane za pomocą poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego w celu zapytania o wycenę, zawarcie umowy, realizację usługi będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie/ realizację usługi.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, jeśli chcesz zapisać się do newslettera, skontaktować się ze mną, zapytać o ofertę czy zawrzeć umowę.

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo żądania dostępu do danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do wysyłki newslettera
  •  

NEWSLETTER

Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera. Będziesz otrzymywać informacje o nowościach, postach blogowych, informacjach handlowych. Przekazujesz mi swoje dane osobowe w postaci imienia i adresu email, a ja przetwarzam je w celu wysyłania newslettera. Dane są zapisane w bazie systemu mailingowego, czyli MailerLite. Inne osoby nie będą miały do nich dostępu.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

KOMENTARZE 

Jeśli dodasz na moim blogu lub na moim fanpage’u komentarz do artykułu  – podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w lh.pl, a także w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

KONTAKT E-MAILOWY, TELEFONICZNY

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania, zapytania o wycenę, realizację usługi.

Jeśli chcesz umówić się ze mną na rozmowę telefoniczną, możesz skontaktować się za pomocą telefonu umieszczonego na stronie internetowej.

Gosia Horakova